Koń

Janusz Aleksander Bończak

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przywołując wielowiekową obecność koni w budowaniu bezpieczeństwa i dobrobytu narodu polskiego, składa hołd Polkom i Polakom, którzy temu celowi poświęcili zdrowie i życie. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowanie wszystkim, za wniesiony trud i zaangażowanie, ustanawiając pierwszy weekend maja, weekendem „Aktywności Konnej”, wykazując tym samym naszą szczególną więź i oddanie koniowi, który obok godła narodowego powinien wejść do panteonu polskich symboli narodowych”.

Dzięki uprzejmości Kancelarii Sejmu RP możemy oglądać zdjęcie z posiedzenia zespołu. Zdjęcie autorstwa Moniki Nowak. Dziękujemy!

Opublikowany przez ProjektVegan Czwartek, 24 listopada 2016

 

 

Wczoraj w Sejmie: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański (PIS) oraz…

Opublikowany przez ProjektVegan Środa, 5 października 2016

 

Artyści dla koni…